3. היש רכיבי משמעות אוניברסליים?

הבלשנים האוסטרליים ויז'ביצקה וגודארד , שנזכרו לעיל ( פרק רביעי סעיף ( 4 בסיפור הצבעים , מכנים את תורתם "מטה שפה סמנטית טבעית" ( semantic meta-ianguage natural ) או בנוטריקון . NSM לתאוריה שני עקרונות יסוד : ( 1 ) העיקרון האמפירי — יש להשוות שפות רבות ככל האפשר כולל שפות ילידיות ; ( 2 ) עקרון הפירוק — מילים ומושגים הם מבנים מורכבים שיש להם יחידות בסיסיות . השוואת השפות עוזרת לגלות את האוסף הבסיסי הזה של יחידות משמעות . בבסיס רעיון הפירוק נמצא הרעיון הישן והלא מוגשם של הפילוסוף לייבניץ , שהאמין שקיימת "קךקטריסטיקה אוניברסלית" — אוצר מושגי יסוד המשותף לכל הפעילות הסמלית האנושית : שפה , מדע , לוגיקה , מתמטיקה ועוד . ספרו של גודארד "אנליזה סמנטית" ( 1998 Goddard ) הוא ספר לימוד כללי בתורת המשמעות , אך מוקדש בו מקום נרחב לשיטה שפיתחו הוא וויז'ביצקה ( ראו גם wierzbicka 1996 וספריה הרבים הנוספים . ( גודארד מציג את הבעיה המרכזית של חקר המשמעות ומצביע על ההבדל בין שיטת הפירוק לרכיבים המסורתית , זו של כץ ופודור , לבין ההצעה שלו ושל ויז'ביצקה , Goddard 1998 ) עמ' . ( 55-11 הוא דן גם בפיתוחים סמנטי...  אל הספר
תמר סוברן