2. העוגן המורפו־סינטקטי והגנרטיביות הסמנטית

הבלשן האמריקני ריי ג'קנדוף צמח בלב המסורת החומסקיאנית . כותרת ספרו היא "תחביר rn ciw ( בתרגום לעברית : . orrx הכותרת משתמשת במינוח שטבע חומסקי ובו הוא מתאר את תחביר ההסתעפות וההצטרפות של חלקי המשפט על ההייררכיה שבו ומנגנוני הההסתעפות , השעבוד והשליטה . ( Jackendoff 1977 ) כל הסתעפות מוסיפה תג אחד ( bar ) לצומת . כשמסתכלים על סכמת עץ של משפט רואים את ההיירכיה , את מספר ההסתעפויות של הצירוף ואת קשריו אל צירוף האב ( X ) השולט בו . במאמריו המוקדמים משנות השבעים ומראשית שנות השמונים עסק ג'קנדוף בהצטרפויות התחביריות כאלה של חלקי משפט וצירופים ( phrases ) ובמורפולוגיה . בשנת 1975 התפרסם מאמרו הדן בסדירויות סמנטיות בלקסיקון . החל משנת 1983 מלמדות כותרות ספריו ומאמריו של ג'קנדוף על עניינו הגובר בסמנטיקה . ספרו משנת 1983 נקרא "סמנטיקה וקוגניציה" ( Jackendoff 1983 ) ואילו בכותרת ספר אחר מהדהד דו שיח עם ספרו המפורסם של חומסקי "מבנים תחביריים" . ( Chomsky 1957 b ) ג'קנדוף קורא לספרו "מבנים סמנטיים" ( Jackendoff 1990 ) ומקדיש אותו "לנועם , שממקום עמידתי על כתפיו יכולתי . "להביט מכאן ואילך , יחד עם צ...  אל הספר
תמר סוברן