1. מהו מורפו־סינטקס?

באחד הנספחים לספר התחביר שלו מציע אורנן ( תשל"ט ) שיטה לניתוח " מכאני" "מבני" של תחביר המשפט . התקופה הייתה תקופת האופטימיות סביב רעיון החישוביות של השפה , תקופת התקווה שלא הוגשמה עד היום , שעוד מעט קט יוכל מחשב לבצע פעולות לשוניות , לתקשר , להבין , לדבר . זו הייתה גם תקופת פרסומם המתגבר של הדקדוק הגנרטיבי ושל דקדוק הטרנספורמציות מבית מדרשו של חומסקי . אורנן הפנה את דבריו אל מורי הנחלת הלשון המלמדים עברית כשפה זרה , אך הלקח מן הדוגמה שלו רחב בהרבה . הוא הדגיש את חשיבות הניתוח המבני , זיהוי מערכות היחסים הפורמליות שבמשפט בעזרת משפטים מוזרים הנראים דומים למשפטים עבריים אך אינם כאלה : "בתראשה נצעה למותח חרו ? ת הזרביב בין שתי חוימיות של אזדרכי אקלופטות שהגזיעום סבי דן" ( אורנן תשל"ט , עמי . ( 246 אפשר לראות בתרגיל הזה מהלך שכמעט מפשיט את יסוד המשמעות המילולית הסמנטית מן המשפט לטובת המורפו סיטנקס . אולם מהו מורפו סינטקס ? מידע רב מגולם במבנה הצורני מורפולוגי של המילים . שם עצם שונה ביכולת ההצטרפות שלו למילים אחרות מפועל או ממילת יחס . כך שם העצם חולצה כפריט לבוש שונה מן הפועל חולצה המספר ...  אל הספר
תמר סוברן