1. השורשים הסטרוקטורליים של תורת המשמעות

ראינו כיצד נחלצה הסמנטיקה לאטה מן הקשר ההדוק והמגביל אל הלוגיקה ואל פילוסופיית הלשון של פתה , של ראסל ושל ויטגנשטיין המוקדם . ראינו גם כיצד ביקשה להתקרב אל מעמדו של חקר התחביר , ועם זאת כיצד החלה להגדיר את תחום המחקר ואת שיטות המיוחדים לה : הקשר בין השפה ובין העולם . כזכור , כל תולדות הפילוסופיה רצופים דיונים במשמעויותיהם של מושגים , אך עד השנים האחרונות לא הוצעה דרך שיטתית להתמודד עם שאלת משמעותם של מושגים , עם המשמעות של מילים ועם שאלת ריבוי המשמעים . התפתחותה המואצת של הסמנטיקה במחצית השנייה של המאה העשרים חבה חוב לגישה הפילוסופית בלשנית של פרדיננד דה סוסיר ולתורת הסטרוקטורליזם מבית מדרשו . על פי תפיסה זו הלשון היא מערכת . לכל ערך מערכיה תפקיד ומשמעות על פי מקומם במערכת זו ועל פי יחסם זה אל זה . לרעיונות אלה של הבלשן השוויצרי פרדיננד דה סוסיר נודעה השפעה גדולה , שחרגה אל מעבר לתחומי הבלשנות . הונח בהם היסוד לצורות חשיבה על תחומי דעת שונים במחצית הראשונה של המאה העשרים . דה סוסיר ראה בסטרוקטורה , המערכת המובנית והמופשטת , יסוד המכונן את מחשבת האדם ואת מעשיו בכל מגעיו עם העולם . בתוך ...  אל הספר
תמר סוברן