3. משמעות, שימוש ומשחקי שפה

" להבין משפט פירושו להבין שפה . להבין שפה פירושו לשלוט . "בטכניקה כך גורס ויטגנשטיין ( סעיף . ( 199 הנה דוגמה משלי שתבהיר את כוונתו . נתבונן בהבדל שבין שתי מילים דומות מאוד בהגייתן : הכתבה ( באחד ממשמעיה ) והכתרה . לכאורה ההבדל ביניהן קטן ביותר , הבדל כעיצור אחד . למעשה , ויטגנשטיין יראה כאן שני משחקי שפה שונים מאוד זה מזה . הראשון קשור למערכת ההתנהגויות , "כללי המשחק" הנהוגים בבית הספר : לימוד של מילים ושינתן , הקראת המילים , כתיבתן , מתן ציון וכיוצא באלה . קרוב לוודאי שילד ילמד לשחק את משחק השפה הכולל את פעולות הדיבור " תוציאו דפים" או "להניח עפרונות ועטים" בכיתות הנמוכות של בית הספר . לעומת זאת משחק השפה שבו משתלבת המילה הכתרה הוא "משחק" חברתי מורכב הקשור למסורות של מערכי שלטון , למונרכיות וחוקי ירושה ולטקסים . התוודעתי לחלק מן המשחק הזה בילדותי , כשצפיתי בסרט שתיאר את הכתרתה של המלכה אליזבת השנייה . קרוב לוודאי שקלטתי רק חלק קטן מן החוקים המורכבים המכוננים את משחק השפה הזה . היכרותי את ה"משחק" ואת כלליו התעשרה והשתנתה עם הלימוד של פרקי היסטוריה ועם קריאת ביוגרפיות ורומנים היסטוריים...  אל הספר
תמר סוברן