1. כמה מילות צבע יש בעברית?

שאלת היסוד של הסמנטיקה היא שאלת הקשר בין השפה לבין העולם . ריבוי הלשונות בעולם מציב לסמנטיקה אתגר — אתגר התרגום : האם יש יסוד סמנטי אוניברסלי המשותף לכל שפות העולם ? השאלה כבר עלתה בתחום התחביר והתשובה הגנרטיבית חומסקיאנית עליה הייתה חיובית ונחרצת . יש משותף בין השפות והוא מצוי בתחום התחשיב הפורמלי — בתחביר . יסוד מופשט זה המארגן את הידע הלשוני ואת יכולת הלמידה של שפה כונה בפי חומסקי וממשיכיו "הדקדוק . "האוניברסלי אמנם לא טחו עיניהם מראות הבדלים בין השפות , אך קיומם של פרמטרים , יסודות מבדילים בין שפות , לא ערער את תפיסת היסוד בדבר המרכיב החשוב האוניברסלי המאפשר למשל לתינוק שנולד בישראל לדבר סינית כסיני מלידה אם יילקח מיד עם היוולדו לסין . השאלה אם יש גם מרכיב מקביל סמנטי אוניברסלי מלבד התחשיב התחבירי נראית קשה ביותר . אפילו עיון מרפרף בתחום המשמעות מציג שונות גדולה . אולם אם נתעקש לחפש מרכיב כזה , כדאי לחפשו באזורים הפשוטים ביותר של התפיסה החושית : מן הסתם כל בני אדם רואים אדום אם אינם עיוורי צבעים , גם אם הם מכנים אותו בשמות שונים בלשונותיהם השונות . כאן נכונה לאוניברסליסט התמים הפתע...  אל הספר
תמר סוברן