1. משפת המתמטיקה אל השפה הטבעית

עד כה סקרנו את ניצני ההתעניינות בסמנטיקה . נפנה עתה את מבטנו לאחור ונראה מהם עוגני המחשבה שהולידו התעניינות זו . שני תת פרקים במקראה של סטיינברג ויקובוביץ' נקראו כאמור "משמעות" ( meaning ) ו"הוראה" . ( reference ) במה נבדלים שני המושגים ? המתמטיקאי הגרמני גוטלוב פתה , ( Frege ) שחי במחצית השנייה של המאה התשע עשרה ונפטר בראשית המאה העשרים , ניסח את ההבחנה . פרגה התיימר להראות שהאריתמטיקה בנויה מיסודות לוגיים , ושאפשר לתאר את כל אשר עושים בה — חיבור , חיסור , כפל , חילוק ושאר יחסי מספרים — במונחים לוגיים בלבד כגון קבוצות , אברים , שייכות . רעיונות אלה באו לידי ביטוי בספרו החשוב " יסודות . "האריתמטיקה והנה , תוך כדי הכתיבה והמחקר , צצה ועלתה השאלה בדבר אופיו ומשמעותו של המושג זהות כפי שהוא מופיע למשל בביטוי האלגברי . a = b חקירתו היסודית הבלתי מתפשרת של פרגה בשאלה שהייתה מתמטית לוגית בעיקרה הולידה מאמר רב השפעה שנכתב במקורו בגרמנית , פורסם לראשונה בשנת 1892 ונקרא . "liber Sinn und Bedeutung" במילון הגרמני משמשות שתי המילים כמעט ללא הבחנה ביניהן ומתרגמות את המושג משמעות . בעזרת שתי המילים ...  אל הספר
תמר סוברן