4. ספרים ראשונים בסמנטיקה

בשנות השבעים של המאה העשרים החלו להופיע ספרים עבי כרס שכותרתם " . "סמנטיקה מבט באסופות אלה מגלה שני דברים : יומרה לכנות מחקרים מסוימים בשם "מחקרים , "בסמנטיקה אך גם קושי להבהיר במדויק מה נושאם של המחקרים האלה . אסופת המאמרים של סטיינברג ויקובוביץ יצאה בהוצאת אוניברסיטת קמברידג' בראשית שנות השבעים . (& Jackobovits 1971 Steinberg ) כותרת המשנה של האסופה בישרה שזוהי מקראת מבוא בפילוסופיה , בבלשנות ובפסיכולוגיה . בכך הביעו העורכים את דעתם על תחומי הדעת שבהם נידונות בעיות סמנטיות ועל היעילות והפוריות שבשילוב מתודולוגיות ושאלות משלושה תחומים אלה . משמעות הייתה מאז ומעולם נושא לדיון פילוסופי , כפי שראינו לעיל . יש במקראה מאמרים הדנים בריבוי משמעות , במשמעות מילונית וברמות שונות של משמעות ; בתיאורים מיידעים כגון "האיש היושב ליד ; "שושנה בשמות פרטיים , בקשר בין הסימן ומסומנו , בערכי אמת ובתאוריה של הוראה . ( reference ) נושאים אלה העסיקו פילוסופים של הלשון החל מפרגה וראסל בראשית המאה העשרים , דרך סטרוסון , דונלן , סירל וקווין ( מאמרים משלהם מופיעים במקראה . ( בפרק הפסיכולוגיה במקראה נכללו עיוני...  אל הספר
תמר סוברן