3. ניצנים של מחקר סמנטי

עד שנות השבעים של המאה העשרים היו בנמצא ספרים אחדים בלבד שעסקו במשמעים ובסמנטיקה , בעיקר ברוח התפיסה הסטרוקטורלית ובעקבות רעיונותיהם של דה סוסיר ושל אנשי החוג של פראג . בולטים בהם ארבעה ו ספריו של אולמן , "יסודות הסמנטיקה" 1959 ) תו ^ ותתע ) ו"סמנטיקה" 1962 ) ת 1 ז 3 וו 111 ס , ( ספרו של גירו , "סמנטיקה" ( Guiraud 1971 ) וספרו של גרימה , "סמנטיקה סטרוקטורלית" , ( Greimas 1965 ) לרובם ככולם תפיסה סטרוקטורלית מבית מדרשו של דה סוסיר ( ראו להלן פרק שישי . ( חשיבות נודעה למאמרו החלוצי של אוריאל ויינרייך , "תגליות בתאוריה סמנטית" : ( Weinreich 1963 ) הוא מצהיר בפתיחה שהגיע הזמן שהבלשנות תכיר בסמנטיקה כבעניין מחקרי לגיטימי , אף שבשונה מן הצלילים , המשמעויות נסתרות וקשה לחקור אותן . ויעריך מחפש חוקי גזירה ויצירה ברוח התחביר הגנרטיבי של העשורים האלה ונשען על המושג האינטואיטיבי שעוד ידובר בו , "רכיבים , "סמנטיים המסומנים בסוגריים מרובעים . + ] ספיר ] הוא רכיב משמעות המכונן את המשמעות של כיסא , עיפרון , אריה , ספרה ועוד , אך לא של קמח , ייאוש ודומיהם . הרכיב + ] מתנועע , [ או + ] חי ] מאפיין את א...  אל הספר
תמר סוברן