2. המפנה הלשוני

לחשיבה על הלשון נודע אפוא מקום חשוב בחקירה הפילוסופית , אולם עד תחילת המאה העשרים לא התייחד בפילוסופיה ענף נפרד שעסק בבעיית 6 זרמים הולכים ומתחזקים במחשבה הפילוסופית בת זמננו יוצאים מן השפה עצמה אל הטיעון ש"הכול ; "טקסט כל מה שמכונה "מציאות אובייקטיבית" הוא בעצם מסד לקריאות ולפרשנויות שונות . ראש וראשון למובילי ההשקפה הזו הוא הפילוסוף דאק דרירה . תורתו מכונה ךה קונסטרוקציה , ויש לה ממשיכים ותומכים נלהבים בעיקר בתחומי תורת הספרות וביקורת התרבות , במכלול רחב של רעיונות וגישות המכונה . "פוסט מודרניזם" הספר הנוכחי אינו עוסק בביקורת התרבות . הוא מעמיד במוקד את מדע הבלשנות ומצייר השתלשלות הרחוקה מאוד מן הדה קונסטרוקציה הפוסט מודרנית , ואין לו מגעים גלויים עם זרם מחשבתי ביקורתי זה . במובנים רבים צמחה הדה קונסטרוקציה כתגובת נגד ל"מפנה הלשוני" ולכיווני המחשבה בפילוסופיה ובבלשנות המשורטטים כאן . הלשון . בראשית המאה העשרים התחוללו באירופה תמורות בחשיבה הפילוסופית וגם בתחומי דעת אחרים , שהייתה ביניהם השפעת גומלין . ספר של רורטי קנה לעצמו מעמד חשוב כסקירה ובסיכום של כמה מנקודות המוקד של התהליכים הל...  אל הספר
תמר סוברן