פתח דבר

הסמנטיקה , תורת המשמעים , היא המדע החוקר משמעות . הסמנטיקה החדשה , הקוגניטיבית , היא ענף בלשני שטרם מלאו לו שלושה עשורים . היא העמידה במרכזה את חקר המשמעות בדרכים חדשות והעשירה את כלי העבודה של הבלשנות . הסמנטיקה הקוגניטיבית , תורת משמעות זו כנרמז בשמה , מעגנת את חקירת המשמעות ואת הבנת משמעותם של מילים ושל מבעים ביכולות הקוגניטיביות של האדם : בתפיסה , בקליטה של רשמי החושים , בעיבוד רשמים אלה בזיכרון , באחסונם ובשליפת המילים . הסמנטיקה הלקסיקלית מתרכזת במילים , במקורותיהן ההיסטוריים , בגלגולי המשמעות שלהן ובפירוש המילוני שלהן . הסמנטיקה הפורמלית מחפשת את היסוד הלוגי מתמטי שבמשמעות המבעים . לעומתן , הסמנטיקה הקוגניטיבית פונה אל קשרי המילים והמושגים ואל פעולת העיבוד ההכרתי של קשרים אלה , ומשום כך היא מדגישה את זיקותיה אל ענפים קרובים במיוחד : הפסיכולוגיה הקוגניטיבית , מדע התקשורת והפרגמטיקה הבלשנית , הפילוסופיה של הלשון , תורת הספרות בחקר המטפורה , האנתרופולוגיה והסוציולוגיה . המושג "משמעות" מרתק ומושך , והוא אף חמקני ובעייתי , ובמושגים רבים אחרים הוא גם רב משמעי . האם ניתן להיחלץ מן המעג...  אל הספר
תמר סוברן