נספח ג: מוסכמות רישום

דוגמה פירוש מילה ייצוג של מילה ( סימן ) בשפת הסימנים הישראלית מילה מילה בעברית מילה מילה בעברית מסומנת משפט המסומן ב * משפט לא דקדוקי בשפה להיות עייף שתי מילים המחוברות באמצעות מקף מייצגות סימן אחד בשפת הסימנים , שלא ניתן לתרגמו באמצעות מילה אחת בעברית מעניין + ללא שתי מילים המחוברות באמצעות + מייצגות מילה בשפת הסימנים המורכבת משני חלקים . ו להראות ; . המספרים בכתב תחתי מציינים מיקום במרחב . המספר שלפני הסימן מציין את נקודת ההתחלה של התנועה , והמספר שבסופו — את נקודת הסיום . המספרים 3 , 2 , 1 מציינים את נקודת ההתייחסות של גוף ראשון , שני , שלישי בהתאמה . כאשר נקודת ההתייחסות מייצגת עצם או מקום , אך לא אדם , היא מצוינת באמצעות אותיות . אינדקם א המילה 'אינדקס' מציינת תנועת הצבעה לכיוון נקודה במרחב . האות בכתב התחתי מציינת את מיקום הנקודה . קו עילי בצירוף האותיות נע : המשפט מלווה בנענוע של הראש נע לנהוג לא . לציון שלילה . קו עילי בצירוף המילה כיווץ : המשפט מלווה בהבעת פנים כיווץ אני לפגוש אתמול הכוללת כיווץ עפעפיים . הג קו עילי בצירוף האותיות הג = המשפט מלווה בהבעת פנים אתה חירש אתה ? הכ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה