נספח ב: המיקומים העיקריים של סימנים בשפת הסימנים הישראלית

יש ארבעה מיקומים ראשיים על גוף המסמן : כמו כן יש סימנים המבוצעים בחלל שלפני המסמן : בכל אחד ממיקומים אלו , המיקום הספציפי של כל סימן מתאפיין בגובה מסוים — גבוה , אמצעי , נמוך — ובצדדיות מסוימת — צד נגדי ( ליד המסמנת , ( מרכז , צד זהה ( ליד המסמנת . (  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה