נספח א: תבניות כף היד של שפת הסימנים הישראלית

( התבניות מופיעות בצירוף כינויים הרווחים בקרב מורים לשפת הסימנים הישראלית ) * * הטבלה הוכנה בידי דורון לוי , ומובאת כאן באדיבותו .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה