16.3 התפתחות מערכת תקשורתית בהיעדר מודל לשוני

עד כה עמדנו על חשיבותן של שפות סימנים למחקר בלשני מתוקף היותן שפות אנושיות המועברות באמצעות ערוץ פיזי שונה . אך לשפות סימנים תרומה ייחודית נוספת הנובעת מהתנסותם של החירשים במצבים לשוניים מיוחדים מאוד . מצבים אלו הם מעין מעבדה טבעית לבדיקת היבטים שונים של השפה ותהליכי רכישת שפה . נציין כאן שני מצבים מעניינים במיוחד המאפשרים תיעוד של היווצרותה או התפתחותה של מערכת תקשורתית בלא חשיפה לשפה . הראשון הוא התפתחות ספונטנית של תקשורת בסימנים אצל ילדים חירשים שאינם חשופים לשפת סימנים כלל ; השני הוא היווצרותה של שפת סימנים חדשה בניקרגואה בשלושים השנים האחרונות . 16 . 3 . 1 סימון ביתי ( homesign ) המפתח לרכישת שפה טבעית אצל ילדים הוא , כפי שציינו פעמים אחדות , חשיפה למודל מבוגר דובר אותה שפה . ילדים רוכשים את השפה שהם חשופים אליה מלידה או מגיל צעיר מאוד . אך מה קורה אם ילד אינו חשוף לכל שפה שהיא ? האם הוא יוכל לפתח שפה בעצמו ? מובן שאי אפשר לענות על שאלה זו על סמך ניסוי , שכן לא יעלה על הדעת לקחת תינוק ולבודד אותו כדי שלא יהיה חשוף לשפה . הילדים המעטים שאכן גדלו בבידוד ננטשו מחוץ לחברה האנושית , כ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה