16.1 מטרת הבלשנות המודרנית: אפיון היכולת הלשונית של בני האדם

בלשנים רבים אינם מסתפקים היום בתיאור של שפה זו או אחרת , ואף לא בהשוואה בין שפות לשם ההשוואה בלבד . נקודת המבט שהם אימצו נטועה בהקשר רחב יותר . המטרה הבסיסית של הבלשנות המודרנית היא לאפיין את היכולת הלשונית של בני האדם , כלומר לענות על השאלה 'מה אדם יודע כשהוא יודע שפה ' ? יכולת לשונית זו היא המאפשרת לבני אדם לרכוש שפה , להבין שפה ולהשתמש בשפה . בהקשר זה תנו דעתכם לנקודות הבאות : א . לכל חברה אנושית יש שפה . ב . כל דובר שפה יכול להפיק אינסוף משפטים שלא שמע קודם לכן ולהבין אינסוף משפטים שלא שמע קודם לכן . ג . ילדים רוכשים שפה בלי שילמדו אותם זאת במכוון . חשיפה לשפה בינקות די בה כדי לרכוש שפה זו . ניתן להסיק שהמוח האנושי בנוי בצורה המאפשרת לנו לרכוש באופן טבעי כל שפה שאנו חשופים לה בינקות . נקודות אלו נראות אולי מובנות מאליהן , והוגי דעות אחדים לאורך ההיסטוריה נתנו דעתם לאחת או לכמה מהן או שקיבלו אותן כהנחה מוקדמת . אך הבלשן הראשון שניסח אותן במפורש ובנה מהן פרדיגמה מדעית קוהרנטית היה נועם חומסקי , מייסדו של הזרם הגנרטיבי בבלשנות המודרנית . ( 1981 Chomsky 1957 ; 19650 חומסקי ראה בנקודות ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה