איוו ‭:111‬ הבעת פועלי העבות בעלות (נתינה ולקיחה) בשפת הסימנים הישראלית