15.2 מחקרים השוואתיים של שפות סימנים

15 . 2 . 1 אוצר המילים של שפות סימנים שונות המחקר הבלשני של שפות סימנים , שהחל בעבודתו החלוצית של סטוקי בשנת 1960 , ( Stokoc 1960 ) הפריך את הסברה ששפת הסימנים היא אוניברסלית . מחקר של שפות סימנים בכמה ארצות הראה ששפות הסימנים שונות זו מזו . הדבר הבולט ביותר הוא שלכל שפת סימנים אוצר מילים משלה אף על פי שסימנים רבים הם אכן איקוניים במידה זו או אחרת . נוסף על כך המחקר המתפתח על שפות סימנים הראה שאוצר המילים שלהן אינו מוגבל להבעת מושגים מוחשיים וסימנים איקוניים . מכיוון שחלק ניכר של אוצר המילים בכל שפת סימנים הוא שרירותי , אין לצפות ששפות שונות יהיו בעלות אוצר מילים זהה . ואכן , סימנים שאינם איקוניים שונים זה מזה לחלוטין בשפות סימנים שונות , כפי שמראות התמונות באיור . 1 יתרה מזו , השוואה בין שפות סימנים שונות הראתה שגם סימנים איקוניים אינם בהכרח זהים בשפות סימנים שונות . הסימנים ל ציפור בשפת הסימנים הישראלית והאמריקנית הם איקוניים , אך שונים לחלוטין , כפי שציינו לעיל . הסימנים ל עץ בשפת הסימנים האמריקנית , הסינית והדנית הם כולם איקוניים , אך שונים . אפילו סימנים המייצגים אותה תכונה חזותית...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה