מבוא לשער השלישי

המטרה העומדת ביסודו של המחקר הבלשני שתיארנו כאן היא לנסות ולהבין את אותה יכולת אנושית מופלאה הקרויה , 'שפה' בעזרת מחקר מעמיק של שפה אחת והשוואתה לשפות אחרות . השפה שבה עסקנו היא שפת הסימנים הישראלית , שפה טבעית שהיא תוצר של המוח האנושי ומועברת בערוץ החזותי ידני . במחקר זה , שפרשנו בשני השערים הראשונים של הספר , עסקנו בניתוח השפה ובתיאורה תוך השוואתה לשפות אחרות , הן שפות סימנים אחרות והן שפות מדוברות . השוואה זו סייעה לנו להבין טוב יותר מבנים מסוימים בשפת הסימנים הישראלית שבמבט ראשון נראים זרים לחלוטין . כמו כן היא האירה תכונות המשותפות לשפות משני הסוגים , ובודדה כמה תכונות האופייניות לשפות סימנים בלבד . הפרקים בשער זה מסתמכים על הדיון ועל הממצאים שבשערים הקודמים , ומאפשרים לראותם בהקשר רחב יותר . השאלה המרכזית כאן היא מהי תרומתו של המחקר של שפות סימנים בכלל , ושפת הסימנים הישראלית בפרט , למחקר הבלשני הכללי ? טענתנו היא שהאפשרות להשוות שפות המועברות בשני ערוצים פיזיים שונים תורמת תרומה ייחודית להבנתנו את מהות השפה , תרומה שלא ניתן להפיק ממחקר על שפות מסוג אחד בלבד . תרומה זו מתבטאת לא ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה