14.7 שפה בשנות הילדות: ומה הלאה?

הבה נבחן את הנקודות המרכזיות שהצגנו כאן וננסה לשרטט תמונה שאולי תועיל למי ששוקלים כיצד ליצור סביבה לשונית לילדים חירשים בישראל . הנקודה הראשונה היא שכל הילדים ניחנו בכישרון לרכישת שפה , והם יכולים לממשו אם הם חשופים במידה מספקת לדגם שפה טבעי ומלא בשנים הקריטיות לרכישת שפה . הנקודה השנייה , שנובעת מהנקודה הראשונה , היא שלכל אדם יש זכות לשפה טבעית . והנקודה השלישית — שפת סימנים טבעית , כמו זו הישראלית או האמריקנית , היא שפה מלאה המותאמת לערוץ החזותי וניתנת לרכישה טבעית . הנקודה הרביעית היא שלכל הילדים יש הזכות לגישה מקסימלית לשפה המדוברת סביבם , ולעזרה בפיתוח הבקיאות בשפה והיכולות של קריאה וכתיבה . נקודה נוספת שרמזנו עליה בין השורות היא שיש לחפש מהו האמצעי הטוב ביותר לתקשורת בין הורים וילדים מרגע הלידה והלאה . בעבור חירשים רבים , גם מי שגדלו על ברכי השיטה האוראלית , שפת הסימנים היא השפה המועדפת . כדי שילדים חירשים יוכלו לפתח שפה במלואה בתהליך רכישה רגיל , יש לאפשר להם חשיפה מרבית לשפת הסימנים הישראלית . אנשים השולטים בשפה יכולים לשמש מודל לשוני לילדים חירשים : מורים ואנשי צוות חירשים , מ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה