14.6 שפת סימנים, עברית מסומנת והסוגיה של רכישת שפה

עברית מסומנת היא צורת תקשורת היכולה לספק צרכים תקשורתיים יומיומיים בין חירשים לשומעים , אך קשה להעביר באמצעותה חומר מורכב או צורות ביטוי בעלות עושר לשוני . אולם לבד ממגבלות תקשורתיות אלו , יש מגבלה נוספת הרלוונטית לכל דיון במדיניות לשונית : עברית מסומנת אינה יכולה להיות תחליף מלא לשפה טבעית בעבור ילדים חירשים , משום שאיננה שפה במלוא מובן המילה . מדוע ? לשם כך עלינו להבהיר קודם כול מהי שפה טבעית , המכונה בדרך כלל 'שפת . 'אם 14-. 6 . 1 רכישת שפת אם : הפן הבלשני והפן האישי בכל חברה אנושית ילדים רוכשים שפה מתוך אינטראקציה בינם לבין המבוגרים שבסביבתם , באופן טבעי ובלא הוראה מכוונת . שלבי רכישת השפה מתרחשים לפי לוח זמנים אחיד למדי בכל השפות . ( Slobin 1985 ) עד גיל שש נרכשים עיקרי הכללים והמבנים שבשפה בכל הרמות הלשוניות : פונולוגיה , מורפולוגיה , תחביר , סמנטיקה ופרגמטיקה . כלומר , כאשר ילד מגיע לבית הספר הוא כבר שולט במבנים ובכללים של שפתו . בית הספר יפגיש אותו עם מגוון גדול יותר של משלבים ספרותיים ופורמאליים המאפיינים את השפה הכתובה , עם אוצר מילים רחב יותר ועם מבנים לשוניים מגוונים יותר ....  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה