14.5 מי משתמש בעברית מסומנת, איך ומדוע?

נוסף על המטרות הפדגוגיות שציינו , ואליהן נחזור בהמשך , לשימוש בעברית מסומנת יש מניע פשוט יותר : הרצון לתקשר . חירשים ושומעים המעוניינים לדבר ביניהם משתמשים בעברית מסומנת כדי להקל עליהם את התקשורת . כאשר השומעים אינם שולטים באופן מלא בשפת הסימנים ( וזהו המצב שבדרך כלל מאפיין תקשורת בין חירשים לשומעים , ( הרצון העז לתקשר מביא לצורת תקשורת שהיא תערובת של שתי השפות , למרות כל הבעייתיות שתיארנו עד כה . הקשרים תקשורתיים דומים קיימים גם בין דוברי שפות מדוברות שונות , הנקלעים למצב שבו הם חייבים או רוצים לתקשר . במצבים אלו נוצרת לעתים מערכת תקשורתית פשוטה שהיא מעין תערובת של שפות הדוברים . מערכת כזו נקראת ' שפת פידג'יך ( pidgin ) או 'ז'רגוך . שפות פידג'ין נוצרו במהלך ההיסטוריה בנסיבות היסטוריות חברתיות שונות , למשל עקב קשרי מסחר בין אנשים מארצות שונות . אך הנסיבות המובהקות ביותר שגרמו להיווצרותן של שפות פידג'ין הן הנסיבות העגומות של סחר בעבדים . הן הביאו לידי כך שאנשים דוברי שפות שונות רוכזו במקום אחד ונאלצו לחיות יחדיו לאורך זמן . הצורך לתקשורת בין בעלי אחוזות ועבדיהם ובין העבדים לבין עצמם באר...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה