איור ‭:108‬ המשפט יחיא ואתה שלוש צלחות: אחת גדולה, שנייה בינונית, שלישית קטנה מאודי מסומן בשפת הסימנים ובעברית מסומנת