איוו ‭:106‬ סימנים שמשמעותם 'ארוך' בשפת הסימנים הישראלית