14.2 ההבדלים המבניים בין שפת הסימנים הישראלית לבין עברית מסומנת

כדי להמחיש את ההבדלים בין שפת הסימנים הישראלית לבין עברית מסומנת , נבחן תחילה כמה משפטים וצירופי מילים בעברית לעומת תרגומם הן לשפת הסימנים הישראלית והן לעברית מסומנת . ההשוואה בין שלוש הגרסאות השונות תחדד את השוני בין שתי צורות התקשורת החזותית ידנית , ובין שתי אלו לעברית . לאחר מכן נתמקד בתכונות הלשוניות של מערכות אלו ' . לפני שנפנה להשוואה זו , עלינו להבהיר מהו ערוץ התקשורת העומד לדיון . כפי שהוסבר , עברית מסומנת היא סוג של תקשורת דו ערוצית , שהסימון בה מלווה את הדיבור . לכאורה , יש מקום להניח שהדיבור והסימון משלימים זה את זה , והאדם החירש או כבד השמיעה מקבל מידע לשוני שמיעתי וחזותי גם יחד . אך בהשוואה בפרק זה לא נעסוק בשני הערוצים המרכיבים את התקשורת בעברית מסומנת , אלא נתמקד בערוץ הסימון בלבד , מהסיבה הבאה : כאשר מתקשרים עם אדם לקוי שמיעה בעברית מסומנת , אין כל ספק שהמסר המסומן נגיש לו לחלוטין . אך קשה לדעת איזה חלק מהערוץ הקולי הוא קולט . ישנה שונות מרובה בין אנשים חירשים לבין כבדי שמיעה מבחינת יכולת תפיסת הדיבור . גם שני אנשים בעלי אותה מידה של ירידה בשמיעה עשויים לנצל במידה שונה ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה