14.1 מהי עברית מסומנת?

עברית מסומנת , המכונה לעתים גם 'עברית מסומלת' או 'עברית , 'בסימנים היא צורת תקשורת המשמשת כאמור בעיקר בשיח בין שומעים לחירשים . כפי שתיארנו לעיל , בצורת תקשורת זו הדובר מדבר בעברית ומלווה את המלל העברי בסימנים מאוצר המילים של שפת הסימנים הישראלית . סדר הסימנים נקבע על פי סדר המילים בעברית . סימנים דקדוקיים , אם ישנם , הם סימנים שהומצאו כדי לשקף את המבנה הדקדוקי של העברית . המבנה הלשוני של שפת הסימנים הישראלית לא בא לידי ביטוי בצורת סימון זו . למעשה , ניתן לאפיין עברית מסומנת כ'עברית עם קביים . 'חזותיים למרות זאת , כפי שניווכח בהמשך , עברית מסומנת לעתים קרובות אינה מצליחה לשקף את המבנה הדקדוקי של העברית במלואו . המונח 'עברית מסומנת' מטעה במקצת , מכיוון שהוא מרמז שיש צורת תקשורת אחת אחידה המכונה כך , ולא היא . יש לעשות הבחנה בסיסית בין 'עברית , 'מסומנת שהיא צורת תקשורת שהומצאה כדי לשקף חזותית את מבנה העברית , ובין צורת תקשורת שראוי לכנותה 'עברית נתמכת , 'סימנים והיא משמשת כאשר שומע וחירש מתקשרים ביניהם , והשומע אינו שולט היטב בשפת הסימנים . עיקר ההבדל בין השתיים הוא במניעים לשימוש בהן . ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה