איוו ‭:99‬ סימנים שחלה בהם תזוזה של התנועה מהגוף אל הידיים