איוו ‭:98‬ שינויים המביאים להרחבתו של אוצר המילים בשפה: זוג