אייו ‭:97‬ שינויים המביאים להרחבתו של אוצר המילים בשפה: בזול