איור ‭:96‬ סימנים מהפנימייה בירושלים: בוקר (השפעה של שפת הסימנים הגרמנית‭,(‬ מעניין (סימן המונע באמצעות הבעת פנים בלבד)