12.3 שלבים בהתפתחות אוצר המילים

אוצר המילים של כל שפה מתפתח ומשתנה עם הזמן . אך בשפות צעירות השינויים בולטים וניכרים לעין , שכן קהילת דוברי השפה נזקקת לפתח בתוך זמן קצר יחסית אוצר מילים שיספק את צרכיה התקשורתיים . מהם השינויים שעברו על אוצר המילים של שפת הסימנים הישראלית מאז היווצרותה ? כיצד שינויים אלו מתבטאים מבחינת משמעות המילים , הגידול במספרן ואופן הביצוע שלהן ? כדי לעמוד על קווי התפתחות השפה יש להתמקד בתופעה לשונית מסוימת ולבדוק אותה בפרקי זמן שונים . התופעה שנתמקד בה כאן היא אוצר המילים . בחרנו בשלוש נקודות ציון בהיסטוריה של השפה שיש לנו מידע עליהן מבחינת אוצר המילים : השפה ששימשה את התלמידים בפנימייה בירושלים ( בשנות השלושים והארבעים ;( המילון הראשון מילון לשפת הסימנים של החירשים בישראל בעריכת ל' נמיר , י' סלע , מ' רימור וי"מ שלזינגר , שיצא לאור בשנת 1977 ( נמיר ואחרים , ( 1977 ואשר מתעד חלק מאוצר המילים של שנות השישים ושל ראשית שנות השבעים ; ושפת הסימנים הישראלית כיום . 12 . 3 . 1 אוצר המילים בפנימייה בירושלים כאמור , אין בידנו תיעוד שיטתי של שלושים השנים הראשונות , הקריטיות , בהתפתחותה של שפת הסימנים הישראל...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה