12.2 השפעתן של שפות סימנים אחרות על שפת הסימנים הישראלית

לפי הידוע לנו על התפתחות הקהילה , ברור ששפת הסימנים הישראלית של ימינו התפתחה מתוך מגע עם מסמנים שהשתמשו בשפות סימנים ובצורות סימון שונות ומגוונות . לצערנו , עדיין לא נחקרה באופן שיטתי ההשפעה של השפות השונות על שפת הסימנים הישראלית , אך השפעות אלו הותירו את חותמן על אוצר המילים של שפת הסימנים הישראלית , כפי שנראה מהדוגמאות בהמשך . 12 . 2 . 1 השפעת שפת הסימנים הגרמנית מקורם של רוב הסימנים בשפת הסימנים הישראלית כיום אינו ידוע לדוברי השפה , כפי שדוברי עברית פעמים רבות אינם יודעים מה מקורה של מילה מסוימת — עברי , ארמי , ערבי או אחר . אך אנשים שעמם התייעצנו ציינו שסימנים רבים בשפה זהים או דומים לסימנים המקבילים בשפת הסימנים הגרמנית . דבר זה אינו מפתיע לאור העובדה שהפעילים הוותיקים בקהילה היו יוצאי גרמניה או למדו בגרמניה , והמורים שייסדו את בתי הספר הראשונים לחירשים עלו אף הם מגרמניה . נשאלת השאלה אם שפת הסימנים הישראלית מקורה בשפת הסימנים הגרמנית , או לחלופין , היא התפתחה באופן עצמאי ורק הושפעה משפת הסימנים הגרמנית . כיצד ניתן להכריע בין שתי אפשרויות אלו ? הבלשנים האמריקנים מוריס סוואדש ורוב...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה