תמונה ‭:3‬ הפרוטוקול הראשון שנשמר, מתוך ביטאון יובל הי‭$0‬ של אח"א, עמי ‭.6‬ באדיבות אח"א.