תמונה ‭:1‬ חברי הקבוצה הירושלמית ב־‭,1937‬ ובהם יחזקאל סלע ז"ל (שני מימיו‭,(‬ אייה צוקרמן ז"ל (שלישי מימין) ומשה במברגר יבדל"א (רביעי מימין‭.(‬ באדיבותו של משה במבמרגר.