12.1 ההיסטוריה של קהילת החירשים בארץ

12 . 1 . 1 התהיות הקהילה והתפתחותה המידע המוקדם ביותר שיש בידינו על קהילות חירשים בארץ הוא מסוף המאה 2 התשע עשרה . בתקופה זו היו בירושלים ובצפת קבוצות קטנות ומעורבות של חירשים יהודים וערבים , והם ככל הנראה תיקשרו ביניהם בסימנים , אך לא מצאנו כל מידע על צורות הסימון שהתפתחו שם . בארץ לא היו מסגרות חינוכיות לחירשים עד שנת . 1932 לכן משפחות מבוססות שלחו את ילדיהן החירשים לבתי ספר באירופה — בפריז , בווינה ובברלין . המידע המקיף ביותר שיש בידינו הוא על בית הספר בברלין — המוסד לחירשים אילמים יהודים בברלין ויסנזה — ( Der Israelitischen Taubstummenanstalt in Berlin ) שנוסד בשנת 1873 בידי מרכוס רייך , מורה יהודי שהתמחה בחינוך ילדים חירשים . התלהבותו ומסירותו הרבה לבית הספר , השיטה החינוכית שפיתח וצוות המורים שטיפח — כל אלו עשו את בית הספר למוסד בעל שם , שקלט תלמידים לא רק 2 הפרטים הבאים מובאים מכתב היד של חוה סביר . 1994 מקרב יהודי גרמניה , אלא גם מקהילות יהודיות במדינות אחרות . המוניטין שיצאו לבית הספר משכו אף כמה תלמידים נוצרים שביקשו להתחנך שם . כמה מהדמויות המרכזיות בראשיתה של קהילת החירשים ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה