פרק שנים עשר התפתחות שפת הסימנים הישראלית

אף שפה טבעית לא הומצאה באופן מכוון . כל השפות האנושיות התהוו הודות לשני גורמים : האחד , יכולתו של המוח האנושי לחשיבה סימבולית מורכבת , כלומר היכולת לייצג רעיונות בעזרת סמלים ולחבר ביניהם בצורה שיטתית ; האחר , אינטראקציות תקשורתיות בקהילה . שני מרכיבים אלו , והם בלבד , נחוצים להיווצרות שפה . לאחר ששפה מתהווה , היא מיד מתחילה להשתנות ולהתפתח . לאמיתו של דבר , אף שפה אינה סטטית . כל שפה , בין שהיא חדשה ובין שמשתמשים בה מאות שנים ויותר , משתנה באופן מתמיד . התפתחויות חברתיות וטכנולוגיות מצריכות אוצר מילים חדש המתפתח כל העת . מבנים דקדוקיים , תחביריים ומורפולוגיים משתנים אף הם . שפות יכולות להשתנות , לעתים בצורה קיצונית , גם בעקבות מגע עם שפות אחרות ' . שפת הסימנים הישראלית היא שפה שנוצרה כאן , עם התהוות קהילת החירשים בארץ . מכיוון שהקהילה החלה להתהוות רק בסוף שנות השלושים של המאה העשרים , השפה עצמה אינה יכולה להיות בת יותר מ 65 שנה . זוהי אפוא שפה צעירה מאוד . אך למרות גילה הצעיר קשה לעקוב אחר השלבים הראשונים בהיווצרותה ובהתפתחותה , שכן אין לנו תיעוד ( בסרטים ) מתקופה זו . אפשר לנסות ללמו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה