פרק אחד עשר סקירה היסטורית של שפות סימנים

אחת השאלות המסקרנות ביותר בנוגע לשפה בכלל ולכל שפה שהיא בפרט , היא השאלה כיצד נוצרה . אף שברור לנו שאי אפשר לתת תשובה המניחה את הדעת לשאלה זו ביחס לשפות רבות , קל וחומר ביחס לשפה בכלל , השאלה אינה מרפה ועולה שוב ושוב . שאלה זו מסקרנת מאוד גם כאשר מדובר בשפות סימנים ו איך נוצרו שפות הסימנים ? מאימתי הן קיימות ? האם היו שפות סימנים גם בעולם העתיק ? האם ניתן לעקוב אחר התפתחותה של שפת סימנים אחת לאורך פרק זמן ממושך בהיסטוריה , כפי שניתן בחקר שפות מדוברות רבות ? לא קל לענות על שאלות אלו . מחקר היסטורי של שפות מסתמך על תיעוד , ובשפות מדוברות תיעוד פירושו כתב . השפה היא מטבעה בת חלוף משום שהמילה נעלמת ברגע שסיימנו להגות אותה או לסמן אותה . צורת הכתב היא שנותנת לשפה קביעות . סימנים גרפיים על משטח אינם נעלמים לאחר שנכתבו , גם אם נכתבו לפני אלפי שנים , כל עוד נשמר החומר שעליו הוטבע הכתב . באמצעות הכתב אנו יכולים ללמוד על שפות בתקופות קדומות שלהן , ולהשוות את התפתחותן בפרקי זמן שונים . לשפות סימנים אין צורה מוסכמת של כתב . תיעוד של שפות סימנים בסרטים קיים רק כמאה שנה . מכאן שאין בנמצא עדויות ישיר...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה