10.7 סיכום

אנו מקוות כי בעקבות הדיון המקיף בתפקידיהן המגוונים של הבעות הפנים בשפת הסימנים אכן השתכנעו הקוראים שהבעות הפנים הן חלק בלתי נפרד מהמבנה הלשוני של שפת הסימנים ושאי אפשר להבין משפט בשפת הסימנים בלי להתייחס למרכיב זה . הבעות הפנים מקודדות הבדלים בין סוגי משפטים וקשורות קשר הדוק למבנה התחבירי של המשפט . בכך הן ממלאות תפקיר מקביל לזה של ההנגנה בשפות מדוברות . אך להבעות פנים תפקידים רבים נוספים : הן חלק מצורת ההגייה של מילים בשפה , הן מעבירות מידע על אופן ביצוע הפעולה ועל תכונות של עצמים וכן יכולות להוסיף מידע מילולי באמצעות ההגייה . נוסף על תפקידיהן הלשוניים , הבעות פנים מעבירות מידע חוץ לשוני , כגון המצב הרגשי של הדובר — כעס , הפתעה , שמחה . נראה אפוא ששפת הסימנים עושה שימוש מורכב ביותר באפשרויות הגלומות במבנה הפנים האנושיות . הפניות ביבליוגרפיות לקהל הרחב לידל ( Liddcll 1980 ) וריילי , מקינטייר ובלרג'י ( Reilly , Mclntire & Bellugi 1990 ) עוסקים בהיבטים שונים של הבעות פנים בשפת הסימנים האמריקנית . המאמר של סנדלר ( Sandier 1999 b ) דן במערכת הבעות הפנים בשפת הסימנים הישראלית . לבעלי רקע בש...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה