10.4 הבעות פנים בחלק מהמבנה המורפולוגי

יש הבעות פנים המצטרפות לצורנים דקדוקיים מסוימים . למשל התנועה החוזרת ונשנית של צורות הבסיס של פעלים שמשמעותה פעולה שאורכת זמן רב ( אספקט דורטיבי , ראו בפרק השישי ) מלווה בדרך כלל בהבעת פנים מסוימת ( ראו איור 1 בטבלה . 10 א . ( הבעות פנים אחרות מלוות צורני ריבוי מסוימים המצטרפים לפועלי התאמה . צורני ריבוי אלו מציינים ריבוי 'כוללני' שמשמעותו , 'לכולם' כגון לשלוחםלם ( ראו בפרק החמישי . ( הבעת הפנים המתלווה לצורות ריבוי אלו היא שפתיים 'נפוחות' ( שכביכול הוגות פךךךך ) או פה פתוח ותנועה של הלשון כבהגיית לללל . TTT T אחד התפקידים המובהקים של הבעות הפנים בשפה הוא הבעת תיאורי אופן . תיאורי אופן הן מילים המתארות כיצד פעולה נעשית . בעברית תיאורי האופן מובעים באמצעות מילים כדוגמת במהירות , בעדינות , בבדיחות , בחוסר תשומת לב . בשפת הסימנים הישראלית תיאורי אופן יכולים להיות מובעים באמצעות סימנים נפרדים — מהר , קפדנות . אך פעמים רבות הם מובעים באמצעות הבעות פנים המתלוות לפועל עצמו או לצירוף הפועלי כולו . עד כה מצאנו כמה הבעות פנים המביעות את האופן שבו הפעולה מתבצעת , והן מובאות בטבלה . 10 א . גם תיאו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה