10.3 הבעות הפנים כחלק ממבנה המילה

נוסף על תפקידיהן התחביריים והסמנטיים , יש הבעות פנים שהן חלק מהמבנה הפונולוגי של המילה . כלומר , סימון המילה מחייב הבעת פנים מסוימת . הסימן לענות תשובה מוחצת מחייב פתיחה של הפה , כמו בהגיית ההברה ; pa הסימן קטן מבוצע בפה פתוח , שפתיים משוכות מעט ותנועה של הלשון כבהגיית ללללל ( איור . 89 א ;( הסימן מפונק מבוצע בפה מכווץ , כבשריקה ( איור . 89 ב ;( הסימן אמיתי / אסליי ( שהזכרנו בפרק השני , איור . 12 א ) מלווה בהגיית . fa סימון הסימנים בלא הבעת הפנים המתאימה הוא שגוי , ועלול לעתים לגרום אף לחוסר הבנה . סימנים אחרים מלווים בהפניה מסוימת של הראש או של המבט . הסימנים אלוהים , לצפות ו תקווה מלווים במבט מהיר כלפי מעלה . הסימן מנומס מלווה בהפניית ראש מעט הצדה וכלפי מטה . הפניית הראש היא המבחינה בין סימן זה לסימן כבוד , שבו הראש במצב ניטרלי ( איור . ( 90 יש מילים הנבדלות זו מזו רק בהבעת הפנים . הידיים מבצעות תנועה זהה , ואילו הבעת הפנים השונה היא שגורמת להבחנה במשמעות , כמו בזוגות הסימנים הבאים ו משחק / צעצועים-מין ; ' -מסוכן מגניב' ( איור ;( 91 אוניברסיטה-לחשוב לעומק . 6 בשפת הסימנים הבריטית יש ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה