איוו ‭:88‬ תנוחת ואש וגוף והבעות פנים שונות כמשקפות גבולות בין וניבים במשפט