איוו ‭:87‬ ציווף בו־זמני של הבעות פנים: שאלת כן/לא ומידע משותף