איוו ‭:84‬ שתי הבעות פנים שונות לאותה השאלה (ייש לן אוטו‭('!‬