איוו ‭:82‬ הנעות הפנים כמבחינות בין משפט מחובר ובין משפט תנאי