9.4 סיכום

הדגשנו בפרק זה כי לשפת הסימנים הישראלית , כמו לכל שפה אחרת , יש אמצעים מובנים ליצור משפטים מסוגים שונים , היכולים למלא תפקידים שונים ומגוונים בשיח . ציינו הבדלים בין שפת הסימנים לבין העברית , הבאים לידי ביטוי באוצר מילים שונה ובמבני משפט שונים . עדיין לא התמקדנו בנקודת דמיון מעניינת בין שתי השפות . שתיהן מסתייעות באמצעים נוספים , מלבד המילים עצמן , כדי ליצור הבחנה בין משפטי חיווי , משפטי שאלות כן / לא ומשפטי שאלות תוכן . שפת הסימנים משתמשת לצרכים אלו בהבעות פנים מסוימות , והעברית משתמשת בדגמי הנגנה . בפרק הבא נתמקד במערכות אלו ונבחן כיצד הבעות פנים וסימנים אחרים של הנגנה וקצב באים לידי ביטוי בשפת הסימנים הישראלית . הפניות ביבליוגרפיות לקהל הרחב סוטון ספנס ווול ( Sutton-Spence & Woll 1999 , chap . 4 ) דנות בהרחבה במשפטי שאלה ושלילה בשפת הסימנים הבריטית . לידל ( Liddell 1980 ) סוקר כמה דגמי משפט בשפת הסימנים האמריקנית . לבעלי רקע בבלשנות שני מאמריה של זשן ( Zeshan to appear a ; b ) מופיעים בכרך העוסק במחקר השוואתי מקיף של משפטי שלילה ושאלה בשפות סימנים רבות . במאמרן של פטרוניו ולילו מרטי...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה