9.3 משפטי ציווי

משפטי ציווי הם משפטים הנאמרים בדרך כלל כדי לגרום לנמען לבצע פעולה מסוימת . באמצעות משפטי ציווי ניתן לתת פקודה ( שב מיד , (! להזהיר ( היזהר (! או לבקש בקשה ( עזור לי . (! לעתים משתמשים במבני ציווי גם להבעת איחולים , כמו המשפט שיהיה' ) Have a nice day ! לך יום נעים . ( ' ! מכיוון שהתפקיד התקשורתי המרכזי של משפטי ציווי הוא להפעיל את הנמען , הרי שהנושא של פועל הציווי הוא 14 הנמען . בשפות רבות צורת הפועל בציווי היא צורה פשוטה מבחינה מורפולוגית , 14 יש מבני ציווי גם לגוף ראשון ושלישי , כגון 'הבה , 'ונלך 'בואו , 'נלך 'שמישהו יסגור את . 'החלון בפרק זה נדון רק במבני הציווי לגוף שני . כלומר היא חסרת מוספיות , או שיש בה מעט מוספיות יחסית לצורות פועל אחרות . בעברית צורת הציווי נגזרת מצורת הפועל בעתיד , ואין בה קידומת ( בלא אותיות אית"ן . ( גם בערבית ובשפות שמיות אחרות צורות הציווי חסרות קידומות . באנגלית צורת הציווי היא הצורה הבסיסית של הפועל , בלא כל מוספיות . ( Go ! , Sit !) גם בשפת הסימנים הישראלית , כבכל שפה טבעית , ניתן לתת הוראות או פקודות . למשפטי פקודה יש אפיונים מסוימים : הפועל מבוצע בתנו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה