9.2 משפטי שאלה

התפקיד התקשורתי העיקרי של משפטי שאלה הוא בקשה לקבלת מידע . שאלות כגון דני היה כאן אתמול ? או לאן דני הלך ? הם משפטים שבהם הדובר מבקש לקבל מידע מסוים מהנמען . אך ניתן להשתמש במשפטי שאלה גם למטרות אחרות , כגון ציווי או אמירה . משפט כגון אתה יכול להעביר לי את הלחם ? אינו משפט שבו הדובר מעוניין לקבל מידע על יכולותיו של הנמען , אלא הוא מצפה מהנמען לבצע פעולה מסוימת , העברת הלחם . השימוש במבנה של משפט שאלה במקום משפט ציווי ( העבר לי את הלחם (! נועד למתן את אופי הפקודה . שאלה כגון אתה באמת חושב שהוא היה עושה דבר כזה ? אם היא נאמרת בהנגנה מסוימת , אף היא אינה בקשת מידע , אלא אמירה של הנמען , שמשמעותה 'אני בטוח שהוא לא היה עושה דבר . 'כזה שאלה מסוג זה נקראת שאלה רטורית . בפרק זה נתמקד בשאלות מהסוג הראשון , כלומר שאלות שתפקידן התקשורתי הוא בקשה לקבל מידע . הדיון בשאלות משני הסוגים האחרים יהיה משני בלבד . 9 . 2 . 1 המבנה הלשוני של משפטי שאלה משפטי שאלה נחלקים לשני סוגים עיקריים : שאלות כן / לא ושאלות תוכן . שאלות כן / לא הן שאלות שהתשובה עליהן יכולה להיות כן או לא , כגון . דני היה כאן אתמול ? הכנ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה