פרק תשיעי משפטי שלילה, שאלה וציווי

אחת התכונות המייחדות שפות אנוש מצורות תקשורת אחרות היא היכולת להשתמש במבעי השפה כדי למלא תפקידים תקשורתיים שונים ' . ניתן להשתמש בשפה כדי להעביר מידע , כמו במשפט הכלב שלי אוהב לאכול פלאפל . ניתן להעביר מידע גם על ידי שלילת אברים במשפט , כדוגמת הכלב שלי ל א אוהב לאכול פלאפל או הכלב שלי מעולם לא אכל פלאפל . באמצעות השפה אנו יכולים גם לבקש מידע : איזה אוכל הכלב שלך אוהב ? האם הכלב שלך אוהב לאכול פלאפל ? לבסוף , באמצעות השפה אנו יכולים לגרום לאנשים לעשות דברים , על ידי משפטים כדוגמת סגור את החלון בבקשה או אתה יכול להעביר לי את הריבה ? לשפות יש מבני משפט מיוחדים כדי להעביר מידע , לבקש מידע או לגרום לאחרים לעשות דבר מה . מבני משפט אלו 2 הם משפטי חיווי , משפטי שאלה ומשפטי ציווי . לשפת הסימנים הישראלית , כמו לכל שפה , ישנה היכולת לומר אמירות , לשאול שאלות ולתת פקודות . יש לה מבני משפט מיוחדים הממלאים תפקידים תקשורתיים שונים . בפרק זה נתמקד בסוגי משפט אלו . במשפטי חיווי רגילים דנו בפרק הקודם ; בפרק זה נתמקד במשפטי חיווי מסוג מסוים אחד — משפטי שלילה . לאחר מכן נעסוק במשפטי שאלה ולבסוף במשפטי ציו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה