8.5 סיכום

שפת הסימנים הישראלית , כמו כל שפה אחרת , מאופיינת בחוקיות בכל הנוגע לסדר המילים במשפט . חוקיות זו נקבעת על פי עקרונות של מבנה המסר , ולפיהם האיבר הראשון במשפט הוא ענייךהמסר , העוגן האינפורמטיבי , המציין אינפורמציה ידועה או נתונה , או רקע כללי ; ואילו המידע מופיע אחר כך , כשהוא מעוגן בעניין המסר . בכך שונה שפת הסימנים מן העברית , שבה סדר המילים מאופיין בעיקר במונחים של תפקידים תחביריים — נושא , נשוא ומושא . אך ראינו כי שוני זה אינו מוחלט , שכן גם בשפות כמו עברית לשיקולים של מבנה המסר יש השפעה על סדר הרכיבים במשפט . הפניות ביבליוגרפיות לקהל הרחב ניר 1989 ) א , יחידה ( 8 . 4 . 1 מביא הסבר בסיסי על ההבחנה בין נושא תחבירי לעניין המסר . סוטוךספנס ווול ( Sutton-Spence & Woll 1999 , chap . c ) מסבירות את העקרונות לקביעת סדר המילים בשפת הסימנים הבריטית . לבעלי רקע בבלשנות לי ותומפסון 1976 ) מ 80 קוו 01 ו ( Li & 11 עוסקים באפיון ההבחנה בין שפות נושא לבין שפות עניין המסר בשפות מדוברות , ובהשפעות שיש לכך על התאוריה הבלשנית . נמיר ושלזינגר ( Namir & Schlesinger 1978 ) מנתחים את סדר המילים בשפת הסימ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה