8.3 סדר המילים בצירופי שייכות

העיקרון הקובע שהעוגן האינפורמטיבי קודם לאברים אחרים פועל בשפת הסימנים הישראלית לא רק ברמת המשפט , אלא גם ברמה של צירופי מילים , למשל בצירופי שייכות ( המכונים גם 'צירופי . ( 'קניין צירופי שייכות הם צירופים כגון אחיו של בעלי , הכלב של בני , הספר של רותי , המורכבים משני שמות עצם , שהאחד מהם הוא העצם המשויך או הקניין , והאחר הוא 'בעל . 'הקניין בצירוף הכלב של בני , הכלב הוא הקניין , ובני הוא בעל הקניין . לעברית תבניות אחדות להבעת קניין / סמיכות ( שמלת הילדה , ( סמיכות פרודה באמצעות של ( השמלה של הילדה ) ומבנה הקרוי 'סמיכות כפולה' ( שמלתה של הילדה . ( המשותף לכל המבנים האלה הוא שהקניין קודם לבעל הקניין . גם בערבית הקניין קודם לבעל הקניין בצירופי שייכות J 1 duu ) u 1-katib-i ' 'bayt- >_ ui ^ 'בית . ( 'הסופר באנגלית לעומת זאת סדר המילים הפוך : בעל הקניין קודם לקניין : . My son ' s dog אם נבדוק צירופי קניין לפי ק ריטריונים של ארגון המסר , מסתבר כי בדרך כלל בעל הקניין הוא האלמנט הידוע לדובר ולנמען , והוא המשמש כעוגן או כמסגרת הכללית מבחינת העברת המידע . הקניין , לעומת זאת , ידוע פחות ונשען מבח...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה